Zimske počitnice so pri kraju in vsi se počasi pripravljamo na začetek rednega pouka in v vrtcu običajnega tempa.

V teh dneh lahko spremljamo dogajanje glede novega koronavirusa; želimo vas seznaniti z nekaterimi informacijami. Prosim, da jih v miru preberete, se z otroki pogovorite, predvsem pa ravnate v skladu z zapisanim.

Ministrstvo za zdravje RS ugotavlja, da je glede na izbruhe okužb s koronavirusom SARS-CoV-2 v sosednjih državah, možnost pojava novega koronavirusa v Sloveniji velika. V zvezi z njim je še veliko neznank, zato je prav, da vsi redno spremljamo obvestila Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Zunanjega ministrstva ter upoštevamo preventivne ukrepe.

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe, ki jih priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in toplo vodo(vsaj 1 minuto).
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi.
 • Sredstva za čiščenje oziroma razkuževanje površin niso namenjena čiščenju oziroma razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

 

Šola je v sodelovanju s pristojnim Ministrstvom na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje sprejela ukrepe za zmanjševanje širjenja različnih okužb in pripravila  Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela na osnovni šoli. Tako smo v  tem trenutku storili vse, kar je smiselno, da se lahko pouk in ostale  dejavnosti nemoteno pričnejo.

V primeru spremenjenih razmer glede pojava okužb se bodo ukrepi temu prilagodili. O novostih Vas bomo sproti obveščali.

Za uspešno preprečevanje pojava in širjenja okužb je nujno potrebna tudi Vaša pomoč. Prosimo, da vse preventivne ukrepe izvajate mirno, brez povzročanja panike.

Pri tem nam lahko pomagate tako, da sami naredite nekaj stvari:

 • Naučite svoje otroke, da si pogosto in pravilno umivajo roke z milom in vodo.
 • Naučite svoje otroke, da se z rokami ne dotikajo nosu, oči, ust.
 • Otroci se naj naučijo kašljati in kihati v robček ali zgornji del rokava, če nimajo robčka pri roki.
 • Nujno naučite svoje otroke, da si po kašljanju in kihanju pravilno umijejo roke.
 • Ne pošiljajte bolnega otroka v vrtec. Bolan otrok ne sme v kolektiv! Če bo otrok zbolel v vrtcu, vas bomo obvestili, da pridite ponj in ga odpeljite domov.
 • Poskrbite, da bo otrok ostal doma do ozdravitve.
 • Vsa zapisana priporočila prilagodite starostni stopnji vašega otroka.

 

V kolikor ste se zadrževali na območjih, potrjenih z epidemijo koronavirusa, bodite pozorni na možne znake okužbe pri otroku ter v skladu z navodili NIJZ, pristojnega ministrstva in otrokovega osebnega zdravnika ustrezno ukrepajte.

Verjamem, da Vam bodo poslana navodila in informacije pomagali, da boste umirjeno uredili nekaj temeljnih navad v teh dneh, predvsem pa zelo pozorno spremljali svoje otroke, da se še bolj potrudijo za higieno in ravnanje.

Za dodatne informacije, navodila in pojasnila, se lahko posvetujete z epidemiologom NIJZ na telefonski številki 031 646 617, vsak dan med 9.00 in 17.00 uro.

Z vprašanji se je možno obrniti tudi na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na elektronski naslov: vprasanja.mizs@gov.si, ki je namenjen vsem deležnikov v vzgoji in izobraževanju (ravnateljem, učiteljem, staršem in otrokom) glede preventivnih ukrepov, povezanih s koronavirusom. Vprašanja, ki bodo postavljena na tem naslovu in ne bodo v pristojnosti MIZŠ, bodo posredovana pristojnim institucijam.

 

Vir informacij:

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

https://www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skrb-za-zdravje/obvladovanje-nalezljivih-bolezni/koronavirus/

 

Želim Vam vse dobro in ne pozabite, da optimizem in veselje krepita naš imunski sistem.

Franc Gosak, ravnatelj

Dostopnost