Pikapolonice

vzg.: Tina Pinter

vzgojiteljica pred. otrok – pom. vzg.: Natalija Domadovnik

spremljevalka otroku s posebnimi potrebami: Saša Hojnik

Starost otrok: 5 – 6

Število otrok: 22 + 1 = 23

Dostopnost