Pikapolonice

vzg.: Tina Pinter

vzgojiteljica pred. otrok – pom. vzg.: Natalija Domadovnik

spremljevalka otroku s posebnimi potrebami: Saša Hojnik

spremljevalka otroku s posebnimi potrebami: Simona Jakopič

Starost otrok: 5 – 6

Število otrok: 20

Dostopnost