Čebelice

vzg.: Judita Kosi

vzgojiteljica pred. otrok – pom. vzg.: Simona Strnad

Starost otrok: 3 – 5

Število otrok: 20

Dostopnost