Bibe

vzg.: Melita Krepek

vzgojiteljica pred. otrok – pom. vzg.: Renata Strmšek

vzgojiteljica pred. otrok – pom. vzg.: Saša Hojnik

Starost otrok: 2 – 3

Število otrok: 12 + 2 = 14

Dostopnost