Palček bralček in bralni nahrbtnik

Predšolska bralna značka usmerja otroka k literaturi, ki jo podoživi v nje-ni estetski, vsebinski in vizualni podobi. Vez, ki se vzpostavi med otrokom in odraslim, ko mu berejo in pripovedujejo, ima velik čustven in vzgojni pomen.
V vrtcu se zato v 2. starostnem obdobju izvaja projekt Palček Bralček. Otroci skupaj s starši preberejo 3 slikanice, ki jih v krajši vsebinski obliki predstavijo v vrtcu.
Otroci 1. starostnega obdobja pa sodelujejo v projektu Bralni nahrbtnik. V vsakem nahrbtniku so 3 slikanice, bralni dnevnik in plišasta igrača. Za starše je priložena knjiga z različnih področij. Starši skupaj z otrokom prebirajo slikanice, gledajo ilustracije in se poigrajo z igračo. V bralni dnevnik otroci narišejo prizor iz slikanice, nalepijo fotografijo, starši napišejo vtise in doživetja.

Dostopnost