Kakovost v vrtcu

Kakovost je danes postala obvezna na vsakem koraku in na vseh področjih delovanja. Vsak gleda nanjo po svojih merilih in vrednotah, ki so naj-večkrat subjektivna, tudi kadar gre za celoten sistem, kot je vzgoja in izobraževanje. Za objektivno podobo pa so večinoma že dogovorjeni neki pokazatelji.
Sama definicija vsebuje merjenje po standardih in zadovoljevanje uporabniških potreb. Na podlagi višje kakovosti pridobivamo večje zaupanje otrok in staršev ter večji ugled ustanove. Na področju kakovosti zato pripravljamo vprašalnike za strokovne delavce in starše. Ankete analiziramo in jih uporabimo za zagotovitev boljše kakovosti v prihodnje.

Dostopnost