Vpis v vrtec bo vsak delovni dan,

od 19. 4. 2021 do 23. 4. 2021 od 9.00 do 12.00,

v četrtek, 22. 4. 2021 od 9.00 do 17.00.

VRTEC SLIVNICA

Vpis bo v Vrtcu Slivnica, Mariborska cesta 8, 2312 Orehova vas.

Vpisne pole dobite v Vrtcu Slivnica ali na spletni strani vrtca:

http://vrtec.osflv.si

   Izpolnjene vpisne pole lahko v času uradnega vpisa pošljete tudi priporočeno po pošti na naslov:

OŠ Franca Lešnika Vuka, Slivnica pri Mariboru, Mariborska c. 4, 2312 Orehova vas,

(s pripisom »za vrtec«) ali po elektronski pošti vrtec@osflv.si

Starši lahko podate vlogo za vpis otroka le v en javni vrtec v občini Hoče-Slivnica.

Dodatne informacije o vpisu lahko dobite na tel. številki 02 605 69 91 ali po elektronski pošti.

Ob vpisu otroka v vrtec potrebujete EMŠO otroka, matere in očeta ter veljavni osebni dokument.

Vpis v vrtce za šolsko leto 2021/22, bomo prilagajali trenutni epidemiološki situaciji.

Na spletni strani je možen virtualni ogled vrtca Slivnica.

https://www.virtualno.si/listing-item/vrtec-slivnica/

V primeru, da bo vpisano večje število otrok kot bo prostih mest, bo o sprejemu otrok v vrtec odločala Komisija za sprejem otrok, na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, Ur. l. RS, št. 25/08 in Ur. l. RS, 36/10) in na podlagi Pravilnika o kriterijih in postopku za sprejem otrok v javne vrtce Občine Hoče-Slivnica.

Vpis ne velja za otroke, ki vrtec že obiskujejo.

Vsi starši, ki imate otroke na čakalni listi, morate za šolsko leto 2021/22 otroka ponovno vpisati v času uradnega vpisa, saj ima letošnja čakalna lista rok trajanja do 31. 8. 2021

Dostopnost