Spoštovani starši.

Vpis v vrtec Slivnica je potekal v času od 19. 4.-23. 4. 2021. Po pregledu vlog vas obveščamo, da bo o sprejemu otrok v vrtec Slivnica,  na podlagi Pravilnika o kriterijih in postopku za sprejem otrok  v javne vrtce občine Hoče – Slivnica, odločala komisija za sprejem otrok. 

Obvestilo o sprejetju ali nesprejetju boste prejeli v pisni obliki v roku 30 dni po zaključku vpisa.

Hvala za razumevanje.

Pom. ravnatelja vrtec:                                                                          Ravnatelj:

Zdenka Vogrinec                                                                                    Franc Gosak

Dostopnost