Spoštovani starši,

obveščamo vas, da z dnem, 1. 9. 2021 začne veljati sprememba 29. člena Zakona o vrtcih (UL RS, št.18/21), ki določa pravico do brezplačnega vrtca staršem, ki imajo:

  • v vrtec hkrati vključena dva otroka in so oproščeni plačila vrtca za mlajšega otroka. Brezplačni vrtec za drugega otroka je samo v primeru, da je starejši še vedno vključen v vrtčevsko varstvo.
  • v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine (ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem).

Pristojni CSD bodo starše/skrbnike obveščali glede postopka uveljavitve pravice.

Povezava do novele Zakona o vrtcih:

https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0412
Dostopnost