VPIS v VRTEC HOČE in v VRTEC SLIVNICA za šolsko leto 2020/21

 

OBVESTILO

Obveščamo vas, da bo vpis v vrtce v naši občini v kolikor se bo sedanje stanje normaliziralo v taki obliki kot je bilo predvideno.

Če pa bo izredno stanje trajalo tudi v času rednega vpisa od 20. do 24. aprila 2020, bo vpis otrok v vrtce potekal preko spleta ali redne pošte.

 

VPIS v VRTEC HOČE, v VRTEC ROGOZA in v VRTEC SLIVNICA za šolsko leto 2020/21 bo vsak delovni dan, od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020 

pošti vrtec.hoce@triera.net

VRTEC SLIVNICA

Vpisne pole dobite na spletni strani vrtca: VPISNA POLA VRTEC SLIVNICA 

Izpolnjene vpisne pole lahko v času uradnega vpisa pošljete tudi priporočeno po pošti na naslov: OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica pri Mariboru, Mariborska cesta 4, 2312 Orehova vas (s pripisom za vrtec), ali po elektronski pošti vrtec@osflv.si

Dodatne informacije o vpisu, lahko dobite na tel. številki 02 605 69 91,

od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020 od 9. do 12. ure,

 v četrtek, 23. 4. 2020 od 9. do 17. ure.

 

V primeru, da bo vpisano večje število otrok kot bo prostih mest, bo o sprejemu otrok v vrtec odločala Komisija za sprejem otrok, na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, Ur. l. RS, št. 25/08 in Ur. l. RS, 36/10) in na podlagi Pravilnika o kriterijih in postopku za sprejem otrok v javne vrtce Občine Hoče Slivnica.

Vpis ne velja za otroke, ki vrtec že obiskujejo.

Vsi starši, ki imate otroke na čakalni listi, morate za šolsko leto 2020/21 otroka ponovno vpisati v času uradnega vpisa, saj ima letošnja čakalna lista rok trajanja do 31. 8. 2020.

Dostopnost