V vrtcu Slivnica smo vključeni  v projekt Trajnostna mobilnost. Vzpodbujali smo starše in otroke, da so prihajali v vrtec na čimbolj trajnosten način (peš, s kolesom, s poganjalcem, javnim prevozom …)  in s tem očistili zajčkov kožušček, ki je bil umazan od izpušnih plinov. V okviru projekta je bila ena izmed nalog predati kartografski prikaz nevarnih in varnih poti v okolici vrtca gospodu županu.

Gospod župan in gospod ravnatelj sta nas obiskala v vrtcu. Otroci so jima pripravili kratek program. Ob tej priložnosti so gospodu županu predali kartografski prikaz in ga prosili za ugodno rešitev varnih sprehajalnih poti.

Predlog otrok vrtca Slivnica je, da se uredi pločnik v drevoredu _Čreta do gozda.

Vodja projekta trajnostne mobilnosti

Tina Pinter

Dostopnost