Vpis v vrtec bo vsak delovni dan,

od 13. marca 2023 do 17. marca. 2023 od 9.00 do 12.00,

v četrtek, 16. marca. 2023 od 9.00 do 16.00 ure.

Vpis bo v Vrtcu Slivnica, Mariborska cesta 8, 2312 Orehova vas.

Vpisne pole dobite v Vrtcu Slivnica ali na spletni strani vrtca: https://vrtec.osflv.si/dokumenti/

   Izpolnjene vpisne pole lahko v času uradnega vpisa oddate v vrtcu osebno, ali pošljete priporočeno po pošti na naslov:

OŠ Franca Lešnika Vuka, Slivnica pri Mariboru, Mariborska c. 4, 2312 Orehova vas,

(s pripisom »za vrtec«) ali po elektronski pošti vrtec@osflv.si

Starši lahko podate vlogo za vpis otroka le v en javni vrtec v občini Hoče-Slivnica.

Dodatne informacije o vpisu lahko dobite na tel. številki 02 605 69 91 ali po elektronski pošti.

VPIS V VRTEC HOČE in v VRTEC ROGOZA v aprilu

za šolsko leto 2023/24

Vpis v vrtec bo vsak delovni dan,

od 17. aprila 2023 do 21. aprila 2023 od 9.00 do 12.00,

v četrtek, 20. aprila 2023 od 9.00 do 16.00 ure.

Vpis bo v Vrtcu Hoče, Šolska ul. 12, 2311 Hoče.

Vpisne pole dobite v Vrtcu Hoče ali na spletni strani šole: www.os-hoce.si  

Izpolnjene vpisne pole lahko v času uradnega vpisa oddate v vrtcu osebno, ali pošljete priporočeno po pošti na naslov:  OŠ Dušana Flisa Hoče, Vrtec Hoče, Šolska ul. 12, 2311 Hoče  

ali po elektronski pošti vrtec.hoce@os-hoce.si

Starši lahko podate vlogo za vpis otroka le v en javni vrtec v občini Hoče-Slivnica.

Dodatne informacije o vpisu lahko dobite na tel. številki 02 618 50 54 ali po elektronski pošti.

______________________________

Ob vpisu otroka v vrtec HOČE, ROGOZA in SLIVNICA, potrebujete EMŠO otroka, matere in očeta ter veljavni osebni dokument.

Na spletih straneh je možen virtualni ogled vseh treh vrtcev v občini Hoče-Slivnica.

V primeru, da bo vpisano večje število otrok kot bo prostih mest, bo o sprejemu otrok v vrtec odločala Komisija za sprejem otrok, na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, Ur. l. RS, št. 25/08 in Ur. l. RS, 36/10) in na podlagi Pravilnika o kriterijih in postopku za sprejem otrok v javne vrtce Občine Hoče-Slivnica.

Vpis ne velja za otroke, ki vrtec že obiskujejo.

Vsi starši, ki imate otroke na čakalni listi, morate za šolsko leto 2023/24 otroka ponovno vpisati v času uradnega vpisa, saj ima letošnja čakalna lista rok trajanja do 31. 8. 2023.

Dostopnost