Ekovrtec

EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Program Ekovrtec je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroci. Osnovno načelo delovanja programa Ekovrtca je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja.

Cilji programa Ekovrtca

Glavni cilj slovenskega programa Ekovrtca je vzgoja otroka in mladostnika, da skrbi za okolje in naravo ter postane del življenja.
V šolskem letu 2014/2015 se bomo vključili v podprojekte, ki bodo razpisani v programu Ekošole.

EKOVRTEC – način življenja

Program Ekovrtec bogati čustvene vezi otrok do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine.
Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekovrtec je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh. Je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju otrok skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

V šolskem letu 2014/2015 bomo sodelovali v projektih programa Ekovrtec za ohranitev zelene zastave ter sledili vrednotam , ki smo si jih zapisali v ekolistini:

  • ločevanje odpadkov
  • varčevanje z vodo in energijo
  • skrb za zdravo prehrano
  • skrb za čistost vrtca in njegove okolice
  • spoštljivo vedenje do vseh živih bitij
  • čim več gibanja na svežem zraku

EKOHIMNA VRTCA SLIVNICA

OTROCI ZDRAVI SMO,
V NARAVO HODIMO,
IGRAMO RADI SE,
KO VSE ČISTO JE.

DREVESA POSADIMO,
SI SENCO NAREDIMO;
ROŽICE IN TRAVO UREDIMO SI.

ZABOJNIKI SO LAČNI,
ODPADKE ČAKAJO.
PRIPELJITE NAM TOVORNJAK!
ZABOJNIK SE IZPRAZNI VSAK.

                                                               Uglasbila: Mira Prel, prof. glasbe
Besedilo: otroci in kolektiv vrtca Slivnica

Dostopnost