Ekonomska cena od 1.5.2019

Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Hoče – Slivnica