Prva zaposlitev 2020

 

 

Z eno kandidatko smo bili uspešni  na  JAVNEM RAZPISU

MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT,

SOFINANCIRAN S SREDSTVI EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA

 

 

NASLOV PROJEKTA : Gibalne igre  nekoč in danes

 

Pomočnica vzgojitelja – začetnica bo splošno preučila gibalni razvoj otrok drugega starostnega obdobja njihove individualne napredke, značilnosti in sposobnosti.

Otrokom bo nudila ustrezne izzive in jim omogočila, da se dejavnosti udeležujejo sproščeno, brez strahu pred neuspehom ali zavrnitvijo.

V projekt so vključene elementarne igre za razvijanje motoričnih sposobnosti, veliko gibanja na prostem (prosta igra na igrišču na igralih, prestopanje elastike, gibanje skozi pajkovo mrežo, hoja po črti in kasneje hoja po gredi, poligoni, sprehodi, hoja po različnih površinah – listje, kamenje, čutilne plošče, tek …). Dotaknila pa se bo tudi starejših iger kot so skrivalnice, lovljenje, skakanje s kolebnico, Zemljo krast, Kdo se boji črnega moža, Med dvema ognjema …

Cilji :

 • Razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok in nog), ravnotežje,
 • razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti,
 • spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih iger,
 • spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in ”športnega obnašanja”,
 • spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih dejavnosti, ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih,
 • spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi.

 

Na kaj bo kandidatka pri izvedbi projekta: “ Gibalne igre nekoč in danes” pozorna!

 • Ali se bodo vsi otroci z veseljem udeleževali gibalnih dejavnosti?
 • Ali dosegajo zastavljene cilje?
 • Ali bodo upoštevali varnostne ukrepe?
 • Kakšen bo gibalni napredek od začetka projekta pa do konca na individualni ravni?

 

 • Predpostavljam, da se bodo z veseljem sodelovali v kolikor bo dovolj motiviranosti.
 • Predpostavljam, da bo večina dosegla cilje.
 • Predpostavljam, da bodo upoštevali varnostne ukrepe v kolikor jim bodo dobro razloženi.
 • Predpostavljam, da bo napredek občuten.

Kandidatka bo sledila: načelom, ciljem,  globalnim ciljem in področjem dejavnosti  Kurikula za vrtce.

Gibanje se skozi razvoj in starost otroka zelo razlikuje; od najpreprostejših gibalnih vzorcev (hoja, tek, plazenje, lazenje) do zahtevnejših gibalnih vzorcev ter športnih dejavnosti. Pri le teh pa se otroci poleg gibanja, naučijo še sodelovanja z drugimi, saj imajo skupen cilj.

Razne teorije pravijo: da je gibanje najpomembnejša otrokova dejavnost; da je gibanje temelj za otrokov nadaljnji razvoj; da se samo z gibanjem otrok lahko celostno razvija.