Metulji

Metuljčki:

vzg.: Maja Zakelšek Skuhala

vzgojiteljica pred. otrok – pom. vzg.: Petra Simonič

Starost otrok: 4 – 5

Število otrok: 22+2=24

Dostopnost