Pikapolonice

Pikapolonice:

vzg.: Tina Pinter

vzgojiteljica pred. otrok – pom. vzg.: Natalija Domadovnik

Starost otrok: 5 – 6

Število otrok: 22

Dostopnost