Čebelice

vzg.: Judita Kosi (nadomešča Simona Strnad)

vzgojiteljica pred. otrok – pom. vzg.: Simona Strnad (nadomešča Mateja Damijan)

Starost otrok: 3 – 5

Število otrok: 20

Dostopnost