Polžki : 

vzg.:  Nika Megovec

pom. vzgojiteljice.: Saška Žižek

pom. vzgojiteljice.: Simona Celcer (nadomešča Katja Velički)

Starost otrok: 1 – 2

Število otrok: 12 + 2 = 14