Polžki

Polžki : 

vzg.:  Nika Megovec

vzgojiteljica pred. otrok – pom. vzg.: Saška Žižek

vzgojiteljica pred. otrok – pom. vzg.: Maja Kozar Božović

Starost otrok: 1 – 2

Število otrok: 12 + 2 = 14

Dostopnost