Porajajoča pismenost

PORAJAJOČA PISMENOST

RAZISKOVALNI PROJEKT: PORAJAJOČA PISMENOST

Že v šolskem letu 2012/13 smo se vključili v raziskovalni projekt, ki poteka pod strokovnim mentorskim vodstvom ZRSŠ. Ker ugotavljamo, da je na tem področju še veliko priložnosti za strokovno poglabljanje, ostaja to naša prednostna naloga tudi v tem šolskem letu. Iskali bomo ustrezne didaktične strategije za razvijanje besednjaka, zmožnosti pripovedovanja, razvoja grafomotorike, metakognicije ter kritičnega mišljenja pri otrocih. Dejavnost bomo povezali z gibanjem, saj znanstvene raziskave dokazujejo, da gibanje spodbuja intelektualne potenciale otrok, hkrati pa ugotavljamo, da ima vedno več otrok težave s koordinacijo, ravnotežjem…
Razvoj zgodnjega opismenjevanja nam pomeni sistematično skrb za načrtovane dejavnosti in spontano igro, za ustvarjanje spodbudnega okolja. Ozaveščali bomo pomen spremljanja otrokovega napredka in k temu še v večji meri povabili tudi starše.
Strokovne delavke izdelajo akcijski načrt oddelka za prednostno nalogo, katere realizacijo bomo spremljali na strokovnih srečanjih.
Posebno pozornost bomo tudi v tem šolskem letu namenjali zdravju, še posebej zdravi prehrani in zobozdravstveni preventivi.

Dostopnost