DOKUMENTI

Pravilnik o postopkih in kriterijih za sprejem otrok v javne vrtce občine Hoče – Slivnica

Vpisna_pola_vrtec_slivnica_2018_19

PUBLIKACIJA

Izpis_otroka

vrtec_flv_prevzem_otroka

izpis otroka za čas poletnih počitnic

SKLEP o določitvi cen programov

Čakalni seznam 2017_2018

Vključitev otroka v vrtec po nalezljivih bolezni

Ekonomska cena-plačilni razredi za starše 2018_19

Zapisnik komisije sprejem otrok maj 2018 – spletna stran

Zapisnik komisije za sprejem otrok – maj 2017