VPIS

V VRTEC HOČE, v VRTEC ROGOZA

in v VRTEC SLIVNICA

za šolsko leto 2020/21

 

Vpis v vrtec bo vsak delovni dan,

od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020 od 9. do 12. ure,

 

v četrtek, 23. 4. 2020 od 9. do 17. ure.

 

 

VRTEC SLIVNICA

Vpis bo v vrtcu Slivnica, Mariborska cesta 8, 2312 Orehova vas

Vpisne pole dobite v vrtcu Slivnica ali na spletni strani vrtca: http://vrtec.osflv.si

   Izpolnjene vpisne pole lahko v času uradnega vpisa pošljete tudi priporočeno po pošti na naslov:

OŠ Franca Lešnika Vuka, Slivnica pri Mariboru, Mariborska c. 4, 2312 Orehova vas,

(s pripisom za vrtec).

Dodatne informacije o vpisu, lahko dobite na tel. številki 02 605 69 91 ali po elektronski pošti vrtec@osflv.si

Ob vpisu otroka v vrtec potrebujete EMŠO otroka, matere in očeta ter veljavni osebni dokument.

 

V času uradnega vpisa, bodo v vrtcih »odprta vrata« za ogled vrtca, vsak dan od 9.30 do 10.30 ure.

V primeru, da bo vpisanih večje število otrok, kot bo prostih mest, bo o sprejemu otrok v vrtec, odločala Komisija za sprejem otrok, na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, Ur. l. RS, št. 25/08 in Ur. l. RS, 36/10) in na podlagi Pravilnika o kriterijih in postopku za sprejem otrok v javne vrtce Občine Hoče Slivnica.

Vpis ne velja za otroke, ki vrtec že obiskujejo.

Vsi starši, ki imate otroke na čakalni listi, morate za šolsko leto 2020/21 otroka ponovno vpisati v času uradnega vpisa, saj ima letošnja čakalna lista rok trajanja do 31. 8. 2020.

Vpisna_pola_vrtec_slivnica_

Dostopnost