Spoštovani starši/skrbniki,

v času zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov bo v občini Hoče – Slivnica od torka, 17. 3. 2020, zagotovljeno nujno varstvo predšolskih in šolskih otrok do vključno petega razreda osnovne šole tistih staršev, ki bodo nujno potrebovali varstvo, ker bodo dolžni še naprej opravljati svoje delo. Nujno varstvo učencev se izkazuje s pisno izjavo delodajalca, pri katerem so starši zaposleni, da opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva. Nujno varstvo se ne zagotavlja za tiste, kjer en od staršev ne spada v zgoraj opisano skupino zaposlenih ali je trenutno doma (porodniška, bolniška, dopust, brezposeln …).

V nujno varstvo se lahko vključi le zdrav otrok, ki ne kaže znakov bolezni. Učence/otroke bodo strokovni delavci sprejemali pred šolo/vrtcem in jim ob prihodu izmerili temperaturo. V primeru, da bodo kazali znake bolezni, jih bomo izolirali in poklicali starše, ki se morajo nemudoma organizirati in priti po otroka. V primeru vidnih znakov okužbe bomo izmerili temperaturo tudi staršem.

Za organizacijo in določitev lokacije nujnega varstva bodo s sodelovanjem poskrbeli župan občine Hoče – Slivnica dr. Marko Soršak,  poveljnik Civilne zaščite na območju občine Hoče – Slivnica g. Boštjan Horvat, ravnatelj OŠ Dušana Flisa Hoče g. Alojz Velički in ravnatelj OŠ FLV Slivnica g. Franc Gosak.

Prosimo vas, da z vso skrbnostjo presodite, ali varstvo zares potrebujete, ali lahko otroka morda zaupate v drugo varstvo.

Če nujno varstvo potrebujete, vas prosimo, da nas o tem obvestite na e-naslov ravnatelj@osflv.si do ponedeljka, 16. marca 2020 do 9.00.

Lepo vas pozdravljam z željo in upanjem, da se kmalu vrnemo v vsakdanje življenje.

Franc Gosak, ravnatelj

Dostopnost