PRIHOD DEDKA MRAZA

Ko zbor otrok ubrano zapoje »Siva kučma, bela brada …«, zaveje mrzel veter, v temi zagorijo drobne lučke in zadiši po čarovniji, je dedek Mraz s svojim pravljičnim spremstvom vse bližje in bližje.

 • sobota, 9. december 2023
  17.00 – Snežni stadion pod Pohorjem

SPREVODI DEDKA MRAZA

 • torek, 12. december 
  17.00 – Kamnica, Koroška vrata

iz smeri Maribor po Vrbanski cesti – 1. postanek 17.05 Vrbanska (OŠ Kamnica) – levo po Cesti v Rošpoh – 2. postanek 17.20 v centru Kamnice (pri pošti) – levo po Kamniška Graba – desno po Kobanski ulici – levo po Koroški cesti – naprej po Gosposvetski – desno po Turnerjevi – levo po Koroški cesti – 3. postanek 17.35 Koroška (AP) – naprej po Koroški – 4. postanek 17.50 Koroška (pri Tržnici) – levo po Strossmayerjevi ulici – levo po Mladinski ulici – levo po Vrbanski cesti – 5. postanek 18.05 Vrbanska-Gosposvetska (trikotna zelenica) – desno po Gosposvetski ulici – desno po Turnerjevi ulici – levo po Vrbanski cesti – 6. postanek 18.20 Vrbanska-Kamniška – naprej po Vrbanski 

 • sreda, 13. december 
  17.00 – Limbuš, Pekre, Radvanje

iz smeri Laznica po Limbuški cesti – desno na Lackovo cesto – 1. postanek 17.05 Lackova-Ob Blažovnici (AP) – naprej po Lackovi cesti – desno na Bezjakovo ulico – 2. postanek 17.20 Bezjakova (KS Pekre) – naprej po Bezjakovi ulici – levo na Rožnodolsko ulico – 3. postanek 17.35 Zvezna-Rožnodolska – desno po Zvezni ulici – levo na Macunovo ulico – levo po Pohorski ulici – desno med bloki – 4. postanek 17.50 Radvanjski trg – naprej po Pohorski ulici – levo na Lackovo cesto – 5. postanek 18.15 Pošta Limbuš – naprej po Lackovi cesti – skozi krožišče v Limbušu – naprej po Ob Blažovnici 

 • petek, 15. december 
  17.00 – Studenci, Nova vas

po Ruški cesti iz smeri center mesta – desno na Iztokovo ulico – 1. postanek 17.05 Iztokova (OŠ Janka Padežnika) – levo po Valvazorjevi ulici – desno na Gorkega ulico – naprej po Radvanjski cesti – levo na Metelkovo ulico – desno Kardeljevi ulici – 2. postanek 17.30 Kardeljeva (OŠ Tabor I) – levo po Antoličičevi – levo po Radvanjski cesti – desno po Boršnikovi ulici – desno po Ulici Pohorskega odreda – 3. postanek 17.45 Majcigerjeva (OŠ Gustava Šiliha) – naprej po Ulici Pohorskega odreda – levo na Ulico Proletarskih brigad – desno na Engelsovo ulico – levo na Šarhovo ulico – 4. postanek 18.00 Šarhova (vrtec Studenci) – naprej po Šarhovi ulici – levo na Pekrsko cesto – 5. postanek 18.15 (Dom pod Gorco) – naprej po Pekrski cesti – desno na Ulico Frana Žižka – naprej po Limbuški cesti – preko pentlje naprej po Valvazorjevi ulici – levo na Ruško cesto 

 • ponedeljek, 18. december 
  17.00 – Razvanje, Tabor, Magdalena

po Razvanjski cesti proti Razvanju – 1. postanek 17.05 center Razvanje (KS Razvanje) – nazaj po Razvanjski cesti – naprej po Streliški ulici – desno po Ljubljanski ulici – levo po Pasteurjevi ulici – desno na Ulico Matije Murka – 2. postanek 17.30 Ertlov gozdiček (vrtec J. Golež, Doživljajsko igrišče) – naprej po Matije Murka – levo na Ulico Proletarskih brigad – desno na Kardeljevo cesto – desno na Metelkovo ulico – 3. postanek 17.45 Metelkova-Betnavska (vrtec J. Golež) – naprej po Metelkovi ulici – levo na Regentovo ulico – 4. postanek 17.55 Regentova – levo na Rapočevo ulico – desno na Hočko ulico – levo na Fochevo ulico – 5. postanek 18.05 Focheva (vrtec J. Flander) – naprej po Fochevi ulici – desno na Ljubljansko – levo na Pariške komune – naprej po Koresovi ulici – desno na Ulico heroja Zidanška – 6. postanek 18.20 MČ Magdalena – desno na Preradovičevo ulico – desno na Gorkega ulico – levo na Ulico Pariške komune – desno na Betnavsko – levo na Fochevo desno – desno na Ljubljansko ulico – levo na Streliško ulico

 • torek, 19. december 
  17.00 –  Tezno, Brezje

po ulici Na podrtem proti Teznu– levo na ulico Rose Luxemburg – desno na Wallischevo ulico levo – desno na Dogoško ulico – 1. postanek  17.10 Dogoška cesta (na vogalu z Walishevo ulico) – naprej po Dogoški cesti – levo na Ulico 17. julija – desno na Ulico kragujevških žrtev – levo na Panonsko ulico – 2. postanek 17.25 Panonska ulica (Dom starejših občanov Tezno) – desno na Matičkovo ulico – levo na Zolajevo ulico – desno na Kavčičevo ulico – desno na Slivniško ulico – naprej na Heroja Nandeta – levo na Prvomajsko ulico – naprej po Bevkovi ulici – desno na Špelino ulico – desno na Štrekljevo ulico – 3. postanek 17.45 Štrekljeva (OŠ Slave Klavore) – naprej po Štrekljevi ulici – levo na Ulico Šercerjeve brigade – desno na Župančičevo ulico – levo na Romihovo ulico – desno na Prekmursko ulico – 4. postanek 18.00 Prekmurska (OŠ Martina Konšaka) – naprej po Prekmurski ulici – naprej po Vrablovi ulici – desno na Ulico Hinka Nučiča – levo na Dogoško cesto – desno na Panonsko ulico – 5. postanek 18.15 Panonska (MČ Tezno) – naprej po Panonski ulici – naprej po Na podrtem – naprej po Grčerjevi ulici – levo na ulico Na trati – postanek 18.35 Na trati (MČ Brezje) 

 • sreda, 20. december 
  17.00 – Pobrežje, Malečnik

iz smeri Ulice XIV. divizije po ulici Veljka Vlahoviča – levo na Istrsko ulico – naprej po Kosovelovi ulici – naprej po ulici Borcev za severno mejo – desno na Borcev za severno mejo – 1. postanek 17.05 Borcev za severno mejo (OŠ Borcev za severno mejo) – levo na Geršakovo ulico – desno na Cesto XIV divizije – 2. postanek 17.20 Cesta XIV divizije (vrtec Pobrežje) – levo na Fluksovo ulico – desno na Greenwiško cesto – levo na Osojnikovo ulico – desno na Čufarjevo cesto – desno na Gunduličevo – levo na Ulico Štravhovih – 3. postanek 17.35 Ul. Štravhovih (vrtec Kekec)  – nazaj na Čufarjevo – levo čez Malečniški most – desno v Malečnik – 4. postanek 17.55 pri KS Malečnik – nazaj čez Malečniški most – levo na Čufarjevo ulico – desno na Veljka Vlahoviča – levo na Puhovo ulico 

 • četrtek, 21. december 
  17.00 – Miklavž na Dravskem polju

1. postanek 17.00 Dravski dvor (KS Dravski dvor) – naprej po Kidričevi cesti – 2. postanek 17.20 Kidričeva cesta (vrtec Ciciban Dobrovci) – naprej po Kidričevi cesti – levo na Kidričevo cesto proti Skokam – desno na Uskoško ulico – 3. postanek 17.35 Uskoška ulica (KS Skoke) – nazaj po Uskoški ulici – levo na Mejno ulico – levo po Kidričevi cesti – naprej po Cesti v Dobrovce – 4. postanek 17.55 Cesta v Dobrovce (vrtec Vrtiljak Miklavž) – naprej po Cesti v Dobrovce – levo na Ptujsko cesto – levo na Cesto v Rogozo – desno na Ulico Planinčevih – desno na Kurirčkovo ulico – naprej po Ulici Zlatke Karer – levo na Ptujsko ulico – desno na ulico Ob gozdu – 5. postanek 18.15 Amfiteater Miklavž – naprej po ulici Ob gozdu – desno po ulici Na dobravi – desno na Ulico 19. aprila 

SLOVO DEDKA MRAZA

Po dolgih poteh po mestu in tisočih srečanj z otroki se bo dedek Mraz naposled vrnil v svoj pohorski mir in ob skodelici dišečega čaja z babico Zimo pričakal novo leto.

 • sreda, 28. december 
  17.00 – Vetrinjski dvor (Vilinsko mesto)
  17.30 – Trg Leona Štuklja

iz smeri dvorane Tabor po Popovičevi ulici – levo na Gorkega ulico – desno na Ul. Pariške komune – levo na Titovo cesto – 1. postanek 17.00 Europark – levo po Pobreški cesti – desno čez Glavni most – Glavni trg – po Gosposki  ulici – desno na Jurčičevo – levo na Vetrinjsko ulico – 2. postanek 17.30 Vetrinjski dvor-Grajski trg – desno na Trg svobode – desno po Ulici škofa M. Držečnika – 3. postanek 17.45 Trg Leona Štuklja – nazaj po Ulici  škofa M. Držečnika – Trg svobode – Grajski trg – naprej po Slovenski ulici – levo po Gosposki ulici – 4. postanek 18.00 Glavni trg – čez Glavni most – naprej po Dvorakovi ulici – levo na Gorkega ulico 

Dostopnost